Kultura je něco, co definuje národ. Jedná se o sdílenou identitu, ke které se hlásí většina obyvatel určité země. Kvůli posledním rokům jsme se přesvědčili, že bez kultury jsme o velkou část života ochuzeni. Samozřejmě, pod pojmem kultura si pravděpodobně nejčastěji představíme divadlo, výstavu, možná i kino, ve kterém se právě hraje některý z uměleckých filmů. Ale ve skutečnosti se sem zařazují i takové ty nepříliš nápadné momenty každodenního života. Právě to, že jednotlivé, někdy nedůležité, aktivity děláme určitým způsobem, je známkou toho, že patříme k určité kultuře. Když ale zůstaneme u pojmu kultura in sensu lato (v širším slova smyslu), tak se budeme pohybovat přesně mezi těmi možnostmi aktivit, kterým se věnujeme (aspoň většina z nás) v období volna mezi prací.

divadlo

 

      Jednou z nejčastěji využívaných možností je návštěva divadla. V divadle dnes můžeme shlédnout jak klasické, tak i moderní hry, které se dotýkají současných strastí lidstva. Výběr není téměř vůbec omezený. Pojem divadlo se dnes nevztahuje pouze na ty honosné oficiální budovy, které mají v názvu obvyklé „národní“. Existuje mnoho malých soukromých společností, obvykle se vytvářejících s pomocí herců, kteří z různých důvodů opustili soubory velkých divadel. Navíc existují skupiny ochotnických herců, kteří vytváří zábavu v místních podmínkách, často velmi trefně a nebojácně, protože nejsou podřízeni vyšším autoritám. Vybrat si tedy můžete z opravdu širokého repertoáru různých her.

výstava v galerii

              Výstavu jsou naopak v dnešní době brány jako méně oficiální akce, kde se můžete zastavit při cestě z práce nebo i když jdete pouze okolo a máte trochu volného času. Opět existují oficiální galerie, kde se koncentrují známá díla klasických autorů a vedle toho místa, kde vystavují své umění umělci místní, opět někdy ještě neobjevené skvosty.