Dnes si již život bez internetu nedokážeme pÅ™edstavit. Díky chytrým mobilním telefonům a dalším zařízením k nÄ›mu navíc můžeme být pÅ™ipojeni bez nadsázky 24 hodin dennÄ›, pÅ™iÄemž navíc vždy dostaneme upozornÄ›ní, pokud nám například nÄ›kdo napíše e-mail Äi okomentuje příspÄ›vek na sociálních sítích. Není tedy divu, že mnoho z nás toho znaÄnÄ› využívá.

 

Je samozÅ™ejmÄ› jasné, že chceme mít neustále pÅ™ehled o tom, co se dÄ›je, a internet je rozhodnÄ› nástrojem, který nám k tomu může velmi pomoci. Problém ovÅ¡em je, že i na nÄ›m může vzniknout závislost, a to mnohem snadnÄ›ji, než bychom oÄekávali. Proto je vhodné se zamyslet nad tím, zda je skuteÄnÄ› ideální mít internet neustále zapnutý.

 

přes internet i nakupujeme

 

V první Å™adÄ› je nutné si uvÄ›domit, jak to působí na naÅ¡i psychiku. A nyní není Å™eÄ o vlnách, které mobilní telefon vysílá, nýbrž o tom, že v podstatÄ› neustále Äekáme, zda se nám neozve oznámení. To ale znamená, že náš mozek je neustále ve stÅ™ehu a nemá v podstatÄ› možnost si pÅ™es den odpoÄinout. A to je nÄ›co, co mnoho lidí podceňuje, a je to jedna z příÄin mnoha psychických problémů, se kterými se dnes setkáváme.

 

Dále je tu fakt, že pÅ™i surfování po internetu, zejména pak sociálních sítích, dostává náš mozek velké množství informací, které musí zpracovat. To je také důvod, proÄ je například projíždÄ›ní Facebooku tak návykové. I zde to ale znamená, že náš mozek nemá žádnou volnou chvíli. PÅ™itom si podobnÄ› jako kterýkoliv sval v naÅ¡em tÄ›le také potÅ™ebuje odpoÄinout.

 

různé sociální sítě

 

Co tedy můžeme udÄ›lat? Jednou z možností je takzvaný „digitální detox“, kdy například na víkend vypneme mobilní telefon, nebo (pokud jej potÅ™ebujeme v případÄ›, že nám nÄ›kdo bude volat) alespoň data. Tak si skuteÄnÄ› odpoÄineme a také se tak nauÄíme, že i bez internetu se dá žít. A bÄ›hem běžného provozu pak platí, že vÅ¡eho s mírou – i pÅ™ipojení k internetu.