Jeden z nejvíce vyhledávaným oborem na škole s uměleckým zaměření je Grafický design a média. Který zaručuje široké uplatnění po ukončení studia. Základní znalosti při tvorbě propagační grafiky, návrhů firemních značek, plakátů, katalogů či knih. Rovněž vytváření webových stránek, 3D grafiky, animace, natáčení filmů. Nezbytnou součástí výuky je průprava v uměleckých řemeslných dovednostech. V hodinách výuky kresby, malby a dalších grafických technikách. Které jsou nezbytné pro výtvarné vyjadřování v tvoření. Součástí  studia na těchto školách je i teoretická znalost nejen dějin výtvarného umění, ale rovněž znalost technologií, kterými lze tento obor převést do reálného světa.

Studium na umělecké škole

Snad nejoblíbenějšími jsou hodiny strávené malováním v terénu v týdenních plenérech. Rovněž tak návštěvy galerií současného umění bývá pro studenty velmi inspirační. Stejně oblíbený je i obor Užitá fotografie a audiovizuální tvorba. Ke kterému se hlásí především všichni nadšení fotografové. Které tato aktivita baví už od dětství. Kdy první vydařený  snímek rodiny u vánočního stromku byl zarámován. A zdobí stěnu pokoje dodnes. Teoretická část studia je zaměřena na technologii jak fotografie, tak filmu. Stejně tak dějiny v oblasti reklamní, umělecké, dokumentární či vědecké jsou dobrým stavebním kamenem pro studenty už od prvního ročníku.

Fotografování

Kromě vlastní tvorby se absolventi školy zapojují v redakcích novin, knižních nakladatelstvích, v reklamních agenturách či výstavnictví. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou nabízí i obor Malba v umění, designu a architektuře. Tradiční výuka kresby a malby jsou pilířem pro tento způsob výtvarného vyjádření.  Zvládnutí dokonalých kompozic a konstrukcí objektů v prostoru tvoří základ. Ve vyšších ročnících je využito veškerých doposud nabytých řemeslných dovedností. Ať už při návrhů interiérů, scénických a designových artefaktů, propagačních tiskovin a billboardů. V tomto oboru je často pokračováno studiem na vysokých školách uměleckého zaměření.